Kdosi hraje, nezlobí

Neplatí to přirozeně jenom ve vztahu k dětem, byť toto lidové úsloví bylo původně snad vyvinuto právě pro dítka. I když – kdoví? Již ve starém Římě se pořádaly pro chudý a primitivní lid takzvané hry. V praxi to znamenalo,že boháči, aby lid udrželi na uzdě, uspořádali jatka, zvaná gladiátorské hry a pozvali všechen prostý, ale i neprostý, ale o to vlivnější „lid“. Tomu nabídli někdy i zdarma nějaké občerstvení, podobně, jak se to dneska dělá při předvolebních kampaních.Chléb a hry.

Dneska nemlich tak

A dnes je to pořád stejné. Jenom se gladiátorské hry a podívaná objevují každodenně v televizích, v tisku i dalších médiích. A lid se baví komentováním nepodstatných hloupostí, zatímco bohatí dál kují své pikle, jak ovládnout efektivně a ještě silněji celý svět. A když nepomáhají média, nabídne se nejnovější nabídka erotických pomůcek, aby lidé přišli zase na jiné myšlenky a nepřemýšleli o světě a jeho uspořádání.

loading
×